12 Ocak 2010 Salı

IRAK , ÇOK MU IRAK ? - Cengiz Han Keskin

Posted in by Yönetici | Edit
IRAK , ÇOK MU IRAK ?

Türkiye kamuoyunda , Ergenekon , Demokratik Açılım , Telekulak trafiği var iken , nerden çıktı bu Irak konusu ?
Aslında bu konu hep gündemdeydi de , yandaş medya , ulusal dediğimiz ama ulusumuz ile hiçbir bağı bulunmayan medya görmezden gelmekte…

Gerek komşu ülke olması , gerek orada bulunan soydaşlarımız , hürriyetleri , yaşadıkları , Irak’ı hep gündemimizde tutmuştur…
Irak denildiği zaman Türk Milliyetçisinin aklına sürekli ; Kerkük , Musul , Erbil , ve bunların bizim Misak-ı Millî sınırlarımız içerisinde yer aldığı gelir. Genç Osman gelir akla… Kelle koltukta üç gün savaşan Genç Osman…
Irak Türkmenleri gelir…
Talihleri petrolden daha kara olan Irak Türkmenleri…
Bir zamanlar diktatör Saddam tarafından Ebu Garip cezaevinde zulme uğrayan , komünist Arap ve Kürtlerin ortaklaşa yaptıkları zulümler , şimdi okyanusun ötesinden gelmiş coniler tarafından silahlarlandırılan peşmerge tarafından zulme uğrayan Irak Türkmenleri…

Ve Irak…
Irak , etnik köken olarak çok uluslu ve Türkmenler hariç diğer etnik gruplara hak tanınan bir ülke. 1925’te çıkartılan ilk anayasa , Kürtçe , Arapça , Türkçe olarak basılsa da ; 25 yıl sonra okullarda Türkçe dilinin kısıtlanması ve 1970’te Türkçe eğitim veren okulların kapatılmasıyla sona ermiştir Türkmenlerin hakları.
Kerkük’ün hem Türkiye , hem de Türkmenler tarafından önemi tartışılamayacak kadar büyüktür fakat Kerkük , gün ve gün Kürtleştirilmekte , Türkmen varlığı silinmeğe çalışılmaktadır.
Kerkük’ten gönderilmek istenen Türkmen ailesini hatırlayacaksın.
Hatırlayacaksın…
Her ne kadar ‘balık hafızalı’ yakıştırması yapsalar da , 14 yıl önce 14 Ekim 1995’te kendini yakan Türkmen Kızı Zehra’nın sözlerini.
“Ey ahali, ben Kerkük’ün kızıyım. Bu şehirden asla göç etmeyeceğim. Bu zulüm politikasını protesto etmek, Türkmenlere bağımsızlık yolunu açmak ve Türkmen sözcüğünü yükseltmek uğruna, şimdi kendimi yakacağım. Kerkük bize kalacaktır. Katillere ve zalimlere ölüm(…) ”
Ve dediği gibi 16 Ekim’de , Kerkük’te idi bu fani dünyadan göç ederken…
Kerkük’ün Türk yurdu olduğu her ne kadar inkâr edilse de , Türkmen Kızı Zehra’nın kabrinde olduğu gibi , mezar taşlarından bellidir Kerkük’ün Türkmenlere ait olduğu.

Son olarak yine bir sonbahar’da 22 Kasım 2009 günü , Musul’da Irak Türkmen Cephesi İl Başkanı Yavuz Efendioğlu’nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettik. Bütün şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türkmenlere uygulanan bu baskı , zulüm , Türkiye’nin belini doğrultup , yeniden Irak’ta kırmızı çizgiler oluşturup , öz be öz bizim toprağımız olan Misak-ı Millî sınırlarımızda olan bu yerlerde faaliyet göstermesi , su götürmez gerçektir.
Bizler şimdilik sadece hatırlamakta , hatırlatmaktayız.
Ama herkesin , Irak’ın , o kadarda ırak olmadığını göreceği günleri beklemekteyiz…

Cengiz Han Keskin
cengizhan.keskin@gmail.com

0 Comments


Leave a Comment